Jubileusz


W 2017 r. przypada siedemdziesiąta rocznica urodzin profesora Jerzego Mariana Brzezińskiego i czterdziestopięciolecie Jego pracy w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z tej okazji 13. października 2017 r. zapraszamy przyjaciół, uczniów, współpracowników i studentów Profesora na spotkanie jubileuszowe, organizowane przez Instytut Psychologii UAM.

Znamy Profesora jako wybitnego metodologa badań psychologicznych i specjalistę w zakresie etyki zawodowej i badań naukowych, znakomitego naukowca, autora, współautora i redaktora blisko 400 prac naukowych (ich wybór znaleźć można w repozytorium IP UAM). Znamy Go jako świetnego nauczyciela pokoleń psychologów, zawsze dbającego o najwyższe standardy badań i edukacji. Znamy Jego niezwykłą aktywność organizacyjną: przez wiele lat pełnił w UAM funkcje dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dyrektora Instytutu Psychologii, kierownika Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych; jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (przez wiele lat był też przewodniczącym jej Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Rady Kuratorów Wydziału I – Nauk Humanistycznych i Społecznych, członkiem, przewodniczącym i ekspertem ministerialnych i środowiskowych zespołów i komitetów (ich lista jest zbyt długa, by wymienić tu wszystkie). Jest doktorem honoris causa uniwersytetów: Gdańskiego i Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesorem honorowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przede wszystkim jednak znamy Profesora jako życzliwego i serdecznego człowieka, któremu wielu ludzi wiele zawdzięcza, niekoniecznie o tym wiedząc.

Zapraszamy Państwa na jubileuszowe spotkanie, na którym przede wszystkim chcemy podziękować Profesorowi Brzezińskiemu za wszystko, co zawdzięczamy Mu do tej pory. Liczymy na Państwa obecność 13. października 2017 r. na kampusie Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 89.

Elżbieta Hornowska
Mariusz Urbański