Program uroczystości

 
Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się 13 października 2017 r. spotkaniem w auli A w budynku E na kampusie przy ul. Szamarzewskiego 89.

Część oficjalna